cyanotype

the "blue print" for later photography, this 1850s technique is rather chaotic to use but fun

can be bleached and re-dyed with various materials containing tannins: tea, redwine, walnuts et al

 • a board on pinterest compiling good cyanotypes

 • the “blue print” for later photography, this 1850s technique is rather chaotic to use but fun

 • Gallic acid (also known as 3,4,5-trihydroxybenzoic acid) is a trihydroxybenzoic acid with the formula C6H2(OH)3CO2H. It is classified as a phenolic acid. It is found in gallnuts, sumac, witch hazel, tea leaves, oak bark, and other plants.[1] It is a white solid, although samples are typically brown owing to partial oxidation. Source: Gallic acid –…

 • tip: mix 24hours before usage

 • a few oldies for inspiration to how one could cut some masks!!

 • the basics « MP Photography:Toning a cyanotype involves two basic steps: a bleach phase, and a toning phase.  Every toner I know of contains some type of tannin in it: tannin chemically binds to the iron in the emulsion and changes the color.  If I understand this process correctly, it produces a form of gallic…

 • by Steven Berkowitz

 • Photograms « Cyanotypes « Formulas And How-To « AlternativePhotography.com.

 • frederiksen Sølvnitrat er en giftig og ætsende kemisk forbindelse af sølv, kvælstof og ilt. I sin rene form ved stuetemperatur og i atmosfærisk tryk optræder stoffet som gennemsigtige eller hvide krystaller. Sølvnitrat bruges i fotografiske film og i fremstillingen af farvestoffer. Desuden udgør det “kilden” til sølv ved forsølvning (herunder forsølvning af glasplader som derved bliver til spejle). Sundhed og sygdom…

 • vinsyre, dihydroxybutandisyre, dihydroxyravsyre, C4H6O6, farveløst, krystallinsk stof, der er letopløseligt i vand. Vinsyre er meget udbredt i naturen, både frit og som salte. Under vingæring udskilles det sure kaliumsalt vinsten, der er udgangspunkt for den industrielle fremstilling af vinsyre. Kaliumsaltet omdannes til calciumsaltet, som derpå dekomponeres med svovlsyre. Den naturlige vinsyre er optisk højredrejende, men der findes også en venstredrejende form…

 • DK: AmmoniumjerncitratUK: Ferric ammonium citrateDE: Ammoniumeisen (III)-citrat C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3Synonym: Ammonium ferricitrat, ferri ammoniumcitrat. Farve: Grøn20,5-23% Fe.Faresymbol: Xi DK – Køb hos Frederiksen

 • DK: blodludsalt, rødt (kemigrafi) UK: potassium ferricyanide DE: Kaliumhexacyanoferrat (III) Synonym: Kaliumhexacyanoferrat, rødt blodludsalt Formel: K3Fe(CN)6 Molvægt: 329,26 Renhed: Ren CAS: 16746-66-2 DK køb hos Frederiksen

 • [from William Crawford, The Keepers of Light, p.163-165, 177-180 and Catharine Reeve and Marilyn Sward, The New Photography, p 55-63] Cyanotypes: The cyanotype process was invented in 1842 by Sir John Herschel, after he had first discovered the photosensitivity of ferric (iron +3) salts. In this process, a suitable (both chemically and physically) sheet of…

 • Stephen Shefield. https://www.behance.net/gallery/48640/cyanotypes

 • it’s a book