tartaric acid

vinsyre, dihydroxybutandisyredihydroxyravsyre, C4H6O6, farveløst, krystallinsk stof, der er letopløseligt i vand. Vinsyre er meget udbredt i naturen, både frit og som salte. Under vingæring udskilles det sure kaliumsalt vinsten, der er udgangspunkt for den industrielle fremstilling af vinsyre. Kaliumsaltet omdannes til calciumsaltet, som derpå dekomponeres med svovlsyre.

Den naturlige vinsyre er optisk højredrejende, men der findes også en venstredrejende form (jf. isomeri). Den racemiske blanding af disse, kaldet druesyre, er optisk neutral. Endelig er isomeren mesovinsyre også optisk neutral. Louis Pasteurs studier af vinsyreisomerer lagde i 1848 grunden til den moderne stereokemi. Vinsyreanvendes som smagsforstærker og antioxidant i levnedsmiddelindustrien.