quicktip: local server

Mac Terminal:

install node.js (https://nodejs.org/en/)

sudo npm install http-server -g

cd til Mappen hvor du vil serve f. eks “SERVER” på desktoppen

og skriv “http-server”
voila!!

http://127.0.0.1:8080/ – http://localhost:8080/

Hit CTRL-C to stop the server