photogravure

FOTOGRAVURE PÅ FOTOOPLYMERPLADER

GENERELT

I fotogravure skabes billedet ved at belyse motivet over på en lysfølsom plade – en stålplade pålagt en lysfølsom emulsion. (Printight KM 73GT) Metoden er udviklet af den danske grafiker Eli Ponsaing i 1990-erne. Teknikken er særdeles præcis, både hvad angår skarphed og tonalitet, og er derfor velegnet til fotografiske arbejder.

Ved belysningen skal anvendes en positivfilm.

Dette kan være:

Positiv lavet i mørkekammeret som halvtonefilm

Positiv lavet i mørkekammeret som rastertonefilm

Digital rasterpositiv udprintet fra computerfil

Overheadfolie fra kopimaskinen

Tushbemalet plast eller kalkerpapir

Tynde delvis gennemlyselige objekter

TEKNIK

Pladen udklippes til valgt billedstørrelse. (Dette kan ske i dæmpet lys, undgå sollys)

Positiv-belysning

Belysningstiden kan variere fra film til film (Det anbefales at der laves en test-belysningsrække på en mindre plade)

Belysningslampen tændes og opvarmes til fuld lysstyrke (ca. 3 min.) Beskyttelsesfilmen fjernes fra pladen og pladen placeres i vakuumrammen med hindesiden opefter Positiv-filmen placeres ovenpå med hindesiden (den matte side) mod pladen (Snoren i vakuumrammen skal ligge under filmen op til det ene hjørne af pladen) Vakuumpumpen startes (det tager ca. 1/2 minut at skabe vakuum) Der belyses (For digitale positiver er belysningstiden ca. 20 min.) Vakuumpumpen slukkes Vakuumrammen åbnes og positiv-filmen fjernes Pladen er nu klar til aquatinta-belysning (Aquatintabelysning er ikke nødvendig ved positivfilmen er rastreret).

Aquatinta-belysning

Aquatinta-belysning er nødvendig i de fleste tilfælde Aquatintabelysningen forhindrer “fladbidninger” i sorte partier, og kan således sammenlignes med aquatinta bestøvningen i den klassiske grafik. Aquatinta-belysningen skal ikke foretages, hvis positivfilmen er rastet.

Pladen placeres i vakuumrammen med hindesiden opefter Aquatinta-filmen placeres ovenpå med hindesiden (den matte side) mod pladen Snoren i vakuumrammen skal ligge under filmen op til det ene hjørne af pladen Vakuumpumpen startes (det tager ca. 1/2 minut at skabe vakuum) Der belyses i 10 min Vakuumpumpen slukkes Vakuumrammen åbnes og aquatinta-filmen fjernes Pladen er nu klar til udvaskning Aquatinta-belysningen foretages i direkte forlængelse af positivbelysningen

Fremkaldelse (udvaskning)

Pladen lægges i rent vand, 20° C 1 minut i ro, derefter 1 minuts udvaskning med en blød malerpude Pladen skylles med koldt vand, dubbes tør med vaskeskind og tørres i tørreskabet i ca. 10-15 minutter Pladen efterbelyses 15-20 minutter under belysningslampen (uden vacuum) Pladen tilklippes evt. i pladesaks Pladen er nu klar til trykning (før trykning gives pladen et tyndt lag lugtfri petroleum)

De nævnte tider og øvrige forhold er baseret på: Kviksølvdamplampe HPR 125 med drosselspole BHL 125 placeret 70 cm over vakuumrammen.